Jigoro Kano
Judo is de weg naar het meest effectieve gebruik van zowel fysieke als spirituele kracht.
Moed
Observeer jezelf en je situatie zorgvuldig. Overweeg volledig, handel resoluut.
Vriendschap
Het doel van de judo is om jezelf te vervolmaken en bij te dragen aan de samenleving.
Oprechtheid
Het is niet belangrijk om beter te zijn dan een ander, maar beter dan gisteren.
Eer
Word niet eigenwijs met de overwinning, noch gebroken met een nederlaag.
Bescheidenheid
Vragen is misschien maar een moment van schaamte.
Respect
Tegenstanders buigen naar elkaar, een uiting van dankbaarheid en respect.
Zelfbeheersing
Zie je angst onder ogen, vertrouw op jezelf, laat de controle los, heb vertrouwen.
Beleefdheid
Als er een inspanning is, is er altijd een prestatie

Algemene voorwaarden

Lidmaatschapsovereenkomst algemene voorwaarden.

Door het invullen van de gegevens voor een lidmaatschap op de website verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en verbindt zich met of zijn/ haar zoon/dochter hierbij voor onbepaalde tijd als lid van Judo Edwin Steringa.

Voorwaarden JES Lidmaatschap:

Algemeen:
• Het lidmaatschap van JES is strikt persoonlijk;

Lidmaatschapsvoorwaarden:
• De minimale lesperiode bedraagt 6 maanden. De opzegtermijn is minimaal 1 maand ingaande per de 1ste van de eerstvolgende kwartaal en wordt reglementair in rekening gebracht;
• Alleen digitale aanmeldingen en opzeggingen via de website worden in behandeling genomen;
• Bij aanmelding als judoka van de JES is lidmaatschap van de Judo Bond Nederland (JBN) niet verplicht.

Betalingsvoorwaarden:
• Bij aanmelding dient een éénmalige bijdrage van € 25.00 aan inschrijfgeld te worden voldaan voor administratieve kosten;
• Betalingen dienen te worden voldaan door middel van het verstrekken van een doorlopende incassomachtiging, abonnementsperiodes lopen per kwartaal;
• Bij een betalingsachterstand van 3 maanden of meer heeft de JES het recht u de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat de betalingsachterstand voldaan is. Het lesgeld loopt echter wel door;
• Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Het totale lesgeld voor een jaar is verdeeld over 4 vaste maandtermijnen;
• JES behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Middels een publicatie, zal de judoka/ ouders en of verzorgers minimaal 1 maand van tevoren hiervan op de hoogte worden gesteld;
• Na opzegging van het lidmaatschap van JES ontvang je van ons een automatische schriftelijke bevestiging per mail op het bij ons bekende emailadres;

Officiële feestdagen en vakanties:
• Op officiële feestdagen zijn er geen reguliere lessen. Houd onze facebookpagina en of e-mail in de gaten voor mogelijke andere activiteiten tijdens de vakanties.

Aansprakelijkheid:
• JES is niet aansprakelijk voor door u geleden schade tijdens de lessen of bij deelname aan wedstrijden;

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG):
• Binnen JES wordt er gewerkt met persoonsgegevens. JES streeft er na om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens. Persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving registreren we in onze administratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Meer informatie op de website van Judo Edwin Steringa

Overige algemene voorwaarden/ gedragsrichtlijnen:
• Omkleden dient te geschieden in de daarvoor beschikbare ruimte;
• Vanuit hygiënisch oogpunt dient men zich niet buiten de mat te begeven zonder schoeisel;
• Meisjes dragen een wit T-shirt onder hun judopak;
• Lang haar dient vastgezet te worden in een knot of vlecht;
• Nagels dienen kort gehouden te worden om letsel bij medejudoka’s te voorkomen;
• Draag geen sierraden tijdens de les;
• Daarnaast geen etenswaren of drinken op de mat.
• Tijdens de les van de mat? Vraag het aan je trainer. Ga niet zomaar zonder toestemming van de mat af.
• Ziekmelden of afmelden voor een les is niet nodig;