Opzegging/ wijzigen lidmaatschap JES

Door onderstaande gegevens in te vullen zeg ik mijn lidmaatschap per eerstvolgende mogelijkheid na dagtekening op.

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Opzeggen/ wijzigen lidmaatschap