Bestellen rugnummer

Kosten zijn 10 euro per rugnummer.
Ontvangen email en verschuldigd bedrag in gesloten envelop inleveren bij je trainer.
Alleen volledig ingevulde opgave formulieren met betaling worden in behandeling genomen.
Bestelling van de rugnummers 2x per jaar in de maanden december en mei.

voor vragen: rugnummer@judoedwinsteringa.nl

Klik op de afbeelding om het rugnummer naar keuze te bestellen

Internationaal IJF Rugnummer  

Club Rugnummer