ITC en RTC NO Heerenveen

Instroom Talent Centrum (ITC) Partner van Lootschool OSG-Sevenwolden Heerenveen. ITC is 1 van de vijf sublocaties (Werkmancollege Groningen, Carmelcollege Emmen, Stedelijk Lyceum Enschede, CSE-Zwolle/Heerde en OSG-Sevenwolden Heerenveen).
Sinds 2001 is OSG Sevenwolden een Topsport Talentschool. De Stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) bundelt een groep scholen die leerlingen die topsporter zijn of dat willen worden, in staat stellen hun schoolactiviteiten en sportactiviteiten te combineren. Als Topsport Talentschool houdt OSG Sevenwolden rekening met talentvolle leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden.
Om talentvolle judoka’s een helpende hand te reiken, biedt het OSG Sevenwolden hen een aantal faciliteiten aan. Eén van die faciliteiten is het zogenaamde InstroomTalenten College (ITC) waarin talentvolle judoka’s extra training krijgen tijdens schooltijd.

SELECTIE REGIONALE A7 TRAINING

Tijdens de regionale Azeven-training op donderdagavond in Sportstad Heerenveen wordt bepaald of je in aanmerking komt voor het ITC. Leeftijd 12+ (-15,-18)
De trainers van de Azeven-training,Bas Meerveld en Edwin Steringa bepalen of je in aanmerking komt voor de ITC judogroep.  Zo ja, meld je z.s.m. aan bij het OSG Sevenwolden. Deelname aan het ITC kan alleen als je ook op school zit bij het OSG Sevenwolden.

Als je geïnteresseerd bent in het InstroomTalenten College of de SportLifeStyle-klas, kun je extra informatie opvragen bij onderstaande personen.

Judoleraren ITC-judogroep:
Edwin Steringa
Bas Meerveld
Centr Lootcoördinator OSG:  www.osg-sevenwolden.nl
Gert de Boer

 

RTC Heerenveen Regio NO

RTC-Heerenveen regio Noord-Oost is 1 van de 4 opleidingsplekken voor het NTC op Papendal van de Judo Bond Nederland (JBN).  RTC-Heerenveen is een bolwerk van partijen met o.a. de JBN, NOC*NSF, Sportstad Heerenveen, CTO-Heerenveen en Sportinstituut Judo Edwin Steringa (JES). RTC-Heerenveen is de hoofdlocatie en heeft vijf sublocaties genaamd het Werkmancollege in Groningen, Carmelcollege in Emmen, Stedelijk Lyceum in Enschede, CSE in Zwolle/Heerde en OSG-Sevenwolden in Heerenveen. Binnen RTC-Heerenveen kunnen judoka’s in de -18, -21 en senioren een fulltime programma volgen olv Bas Meerveld en Edwin Steringa. Het Stichtingsbestuur van RTC-Heerenveen bestaat uit  voorztter Martijn Deurloo, penningmeester Johan Otter en secretaris Pieter Bijker. CTO-Heerenveen faciliteert  olv manager Evert Jorritsma het programma met::

  • Huisvestiging (Oranjewoudflat Heerenveen)
  • Medische begeleiding (sportarts Ron du Bois en fysio’s Tjeerd Tjeerdsma en Peter Kamerlink).
  • Masseur
  • Voedingsdietiek
  • Mentale begeleiding
  • Krachtaccommodatie Thialf (krachttrainer Allard vd Meer)
  • Onderwijsinstelling de TAN (Alex de Lange)
  • Life style coaching (Olof vd Meulen)
  • Materiaal (CTO bus)

 

Meer informatie op de eigen SITE RTC HEERENVEEN

wedstrijdsecretariaat RTC Heerenveen /st Judo Topsport Noord-Oost:
Pieter Bijker RTC-NO