Algemene bepalingen

Lidmaatschapsovereenkomst algemene bepalingen.

Door het invullen van de gegevens voor een lidmaatschap op de website verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en verbindt zich met of zijn/ haar zoon/dochter hierbij voor onbepaalde tijd als lid van Sportinstituut Judo Edwin Steringa.

  • Leden zijn diegenen die deze overeenkomst zijn aangegaan en die deze nog niet weer hebben opgezegd.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren met in acht name van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Te laat opzeggen betekent dat u de contributie over de overeengekomen lopende periode dient te voldoen.
  • De contributie dient via automatische incasso te worden voldaan, wat door Sportinstituut Judo Edwin Steringa administratief wordt afgehandeld.
  • De eerste betaling betreft het resterende deel van de lopende periode plus het inschrijfgeld.
  • Er is eenmalig inschrijfgeld van €20,00 verschuldigd.
  • Abonnementsperiodes voor de judo sporten lopen per maand. Vakanties zijn in het abonnementsgeld verrekend.
  • Er worden geen reguliere lessen gegeven in de basis schoolvakanties.
  • Inhalen van de gemiste lessen, in overleg met de docent.
  • Afwezigheid of ziekmelding hoeft niet te worden doorgegeven.